Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website. Ook het gebruik van de naam ‘Dronologisch’ in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Dronologisch hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van foto’s, teksten en andere materialen van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Eventuele verzoeken voor het gebruik van gegevens kunnen gericht worden aan het emailadres admin@dronologisch.com.